Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Glamour Slovakia, a.s. 

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Odporúčame vám aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach www.glamour-co.sk.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

V nasledujúcich informáciách sú špecifikované podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou Glamour Slovakia, a.s. podľa konkrétneho účelu spracúvania:

13. novembra 2018

Zmluvní partneri – Informácie o spracúvaní osobných údajov

ZMLUVNÍ PARTNERI Informácie o spracúvaní osobných údajov V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k […]
13. novembra 2018

Vernostné programy značiek – Informácie o spracúvaní osobných údajov

VERNOSTNÉ PROGRAMY ZNAČIEK Informácie o spracúvaní osobných údajov V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky […]
13. novembra 2018

Súťaže – Informácie o spracúvaní osobných údajov

SÚŤAŽE Informácie o spracúvaní osobných údajov V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu […]
13. novembra 2018

Newslettre – Informácie o spracúvaní osobných údajov

NEWSLETTRE Informácie o spracúvaní osobných údajov V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu […]
13. novembra 2018

Monitorovanie areálu – Informácie o spracúvaní osobných údajov

MONITOROVANIE AREÁLU Informácie o spracúvaní osobných údajov V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k […]
13. novembra 2018

Komunikácia a pošta – Informácie o spracúvaní osobných údajov

KOMUNIKÁCIA A POŠTA Informácie o spracúvaní osobných údajov V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky […]
13. novembra 2018

Kariéra – Informácie o spracúvaní osobných údajov

KARIÉRA Informácie o spracúvaní osobných údajov V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu […]