Naša zodpovednosť

Sme ekologická firma


 


Vďaka aktívnemu prístupu k ochrane životného prostredia, oddelenému zberu a triedeniu odpadov, získala naša spoločnosť Certifikát spoločenskej zodpovednosti. Sme hrdí, že vďaka tomu môžeme používať označenie "ekologická firma".

Slovenčina