Monitorovanie areálu – Informácie o spracúvaní osobných údajov